Jeśli popierasz naszą Kampanię, podpisz się pod apelem, który zostanie przesłany do polskich polityków. Podpisy (imię, nazwisko oraz miasto) będą raz w tygodniu przesyłane do wszystkich posłów, senatorów, grupy wyższych urzędników oraz europarlamentarzystów.

 

APEL

 

Apeluję do polskich polityków,

aby położyli kres dyskryminowaniu dobrej, polskiej żywności

i wsparli wysiłki legislacyjne zmierzające do umożliwienia

polskim rolnikom i małym producentom

bezpośredniej sprzedaży swoich produktów do konsumentów.

 

Sprzeciwiam się kolejnym regulacjom ograniczającym wolność

produkowania i sprzedaży

produktów regionalnych i tradycyjnych.

 

Domagam się wyeliminowania z polskiego prawodawstwa

ograniczeń działalności gospodarczej

przekraczających wymagania UE (EU + 0)

i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych między

polskimi i europejskimi przedsiębiorcami.

Potwierdzam znajomość regulaminu.

logo

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Nowy Świat 33
00-029 Warszawa
tel./fax 22 826 08 31
e-mail: biuro@zpp.net.pl


NIP: 522-295-88-64
REGON: 142553074

FORMULARZ KONTAKTOWY


logo-zpp Kampanię koordynuje
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.