Jeśli popierasz naszą Kampanię, podpisz się pod apelem, który zostanie przesłany do polskich polityków. Podpisy (imię, nazwisko oraz miasto) będą raz w tygodniu przesyłane do wszystkich posłów, senatorów, grupy wyższych urzędników oraz europarlamentarzystów.

 

APEL

 

Apeluję do polskich polityków,

aby położyli kres dyskryminowaniu dobrej, polskiej żywności

i wsparli wysiłki legislacyjne zmierzające do umożliwienia

polskim rolnikom i małym producentom

bezpośredniej sprzedaży swoich produktów do konsumentów.

 

Sprzeciwiam się kolejnym regulacjom ograniczającym wolność

produkowania i sprzedaży

produktów regionalnych i tradycyjnych.

 

Domagam się wyeliminowania z polskiego prawodawstwa

ograniczeń działalności gospodarczej

przekraczających wymagania UE (EU + 0)

i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych między

polskimi i europejskimi przedsiębiorcami.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (w celu przesyłania newslettera, zaproszeń, informacji) drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa o numerze identyfikacyjnym NIP: 522-295-88-64. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażenie zgody przeze mnie jest świadome, dobrowolne ale konieczne do realizacji celu, czyli wsparcia kampanii "Zostawcie w spokoju dobrą żywność" . Zostałem/am poinformowany/a także o tym, że dane te nie będą przekazywane do państw trzecich ani też do innych podmiotów i organizacji międzynarodowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w każdym czasie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jednak nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb niezbędnych do podpisania apelu popierającego kampanię "Zostawcie w spokoju dobrą żywność" organizowaną przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (Administratora danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Nowy Świat 33
00-029 Warszawa
tel./fax 22 826 08 31 e-mail: biuro@zpp.net.pl

 

NIP: 522-295-88-64 REGON: 142553074

FORMULARZ KONTAKTOWY

    [recaptcha]


    logo-zpp Kampanię koordynuje
    Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.